• Liten, men god - Om kompetansebehov i små barnehager i Oslo og Viken 

      Gulbrandsen, Lars; Os, Ellen (Research report, 2022-11)
      I rapporten presenteres resultater fra en undersøkelse av små, enkeltstående barnehagers kompetansebehov gjennomført av OsloMet i januar/februar 2021. Som små barnehager har vi definert den femteparten av barnehagene ...