• Arbeidstid i barneverninstitusjonene og behandlingstiltaket MST 

      Olberg, Dag (NOVA Rapport 8/06, Report, 2006)
      Denne rapporten omhandler arbeidstidsordninger i barneverninstitusjoner og behandlingstiltaket Multisystemisk terapi (MST). Bakgrunnen for undersøkelsen er dels at flere institusjoner har begrunnet lange turnuser med ...