• Livet før og etter Frambu 

      Lærum, Kristin Tafjord (NOVA Rapport 15/01, Report, 2001)
      Denne rapporten bygger på intervjuer med foreldre til barn med Prader Willi syndrom, som er en sjelden funksjonshemning. Utgangspunktet for studien var foreldrenes deltakelse på et familieopphold i tolv dager ved Frambu ...