• Forebygging av problematferd blant ungdom 

      Helland, Håvard (NOVA Rapport 17/98, Report, 1998)
      Denne rapporten er skrevet på oppdrag fra Akerhus fylkeskommune. Rapporten gir en omfangsrik gjennomgang av nyere forskningslitteratur knyttet til forebygging av ulike typer problematferd blant ungdom, det vil si vold, ...