• En digital barndom. 

      Kaare, Birgit Hertzberg; Heim, Jan; Brandtzæg, Petter Bae; Endestad, Tor (NOVA Rapport 1/04, Report, 2004)
      Denne rapporten er et resultat av prosjektet "En digital barndom" (2002-2004) som er finansiert av Velferdsprogrammet i Norges forskningsråd. Rapporten beskriver funn fra en større spørreundersøkelse om hvordan norske ...