• Fosterhjem for barns behov 

      Backe-Hansen, Elisabeth; Havik, Toril; Grønningsæter, Arne Backer (NOVA Rapport 16/13, Report, 2013)
      Rapporten er sluttproduktet fra det fireårige forskningsprogrammet Fosterhjem for barns behov. Programmet er initiert og finansiert av Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet, med tilleggsfinansiering fra flere andre kilder. ...