• Humanitær rapport 2019. Mellom velferdsstat og frivillighet 

      Haug, Are Vegard; Tolgensbakk, Ida (2019;11, Research report, 2019)
      I denne rapporten diskuteres udekkede humanitære behov i Norge. Mennesker som på en eller annen måte faller mellom de tilbudene som gis av velferdsstaten på den ene siden, eller frivilligheten på den andre. Studien ble ...