• Hør på meg. Ungdomsundersøkelsen i Stavanger 2013 

      Hartberg, Silje; Hegna, Kristinn (NOVA Rapport;2014:02, Research report, 2014-01)
      Ungdomsundersøkelsen i Stavanger 2013 ble gjennomført våren 2013 og er den fjerde ungdomsundersøkelsen i Stavanger i regi av NOVA. De tidligere undersøkelsene er fra 1994, 2002 og 2010. Undersøkelsen er en del av Ungdata; ...