• Vennskap, utdanning og framtidsplaner 

      Frøyland, Lars Roar; Gjerustad, Cay (NOVA Rapport 5/12, Report, 2012)
      I denne rapporten presenterer vi funn fra undersøkelsen Ung i Oslo Longitudinell (LUNO). Undersøkelsen følger halvparten av Oslos ungdommer født i 1992 fra 9. trinn på ungdomsskolen til 2. trinn på videregående.Oppdragsgiver ...