• Voldsuttsatte barn og unge i Oslo 

      Dyb, Grete (NOVA Rapport 22/09, Rapport, 2009)
      Hva er omfanget av erfaringer med seksuelle overgrep og vold blant ungdom i Oslo? Avviker omfanget av slike erfaringer fra det som ungdom i andre deler av Norge rapporterer om? Og hvordan opplever ungdom å bli eksponert ...