• Studenters betydning for leiemarkedet 

      Flåto, Maja; Monkerud, Lars Chr.; Astrup, Kim (NOVA-rapport;17/2023, Report, 2023)
      Rundt 80 prosent av innbyggerne i Norge eier egen bolig, mange er allikevel innom leiemarkedet i løpet av livet. I denne rapporten spør vi hvilken betydning studenter har for vanskeligstilte husholdninger i leiemarkedet. ...