• Barnevernstjenestens arbeid med vold og overgrep 

      Bredal, Anja; Kojan, Bente Heggem; Nilsen, Marianne; Skrove, Gaute; Storhaug, Anita Skårstad; Øverlien, Carolina (NOVA Rapport;16/2023, Research report, 2023)
      Saker om vold og overgrep er en viktig del av barnevernstjenestens arbeid. Denne rapporten bygger på et forskningsoppdrag fra Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet (Bufdir). Hovedformålet var å undersøke hvordan ...