• Er koordinatorordningen for familier med funksjonshemmede barn bærekraftig? 

   Albertini Früh, Elena; Østerud, Kaja Larsen; Vedeler, Janikke Solstad; Anvik, Cecilie Høj; Jacobsen, Sigurd Eid (Peer reviewed; Journal article, 2023)
   Bakgrunn:Norske kommuner er pålagt å tilby koordinator for å sikre kontinuitet og samhandling i oppfølging avfamilier med barn som har behov for langvarige og koordinerte velferdstjenester. I artikkelen utforsker vi ...
  • «Jeg er for mangfold, men…». Diskriminering av muslimer på arbeidsmarkedet: erfaringer, perspektiver og tiltak 

   Østerud, Kaja Larsen; Rogstad, Jon; Falch, Nina Skrove; Huth, Alexander; Johansen, Sara Lee (NOVA Rapport;13/2023, Research report, 2023)
   Tema for denne rapporten er diskriminering av muslimer og personer som antas å være muslimer. Rapporten har to hovedmål: Først å kartlegge omfanget, innholdet og konsekvensene av denne diskrimineringen. Deretter å identifisere ...