• Kjønnsforskjeller i skoleprestasjoner. En kunnskapsoppsummering 

      Backe-Hansen, Elisabeth; Walhovd, Kristine B.; Huang, Lihong (NOVA Rapport;2014:05, Research report, 2014-03)
      Denne kunnskapsoversikten er en oppdatering av en tilsvarende oversikt som ble gjennomført av NOVA i 2008 (Bakken, Borg, Hegna og Backe-Hansen, 2008). Den gangen var oppmerksomheten primært rettet mot skolens bidrag til ...