• Dokumentasjonsrapport: Unders?kelse blant innvandrere og ikke-innvandrere i 3 kommuner og en bydel i Oslo 

   Unknown author (Dokumentasjonsrapport;, Working paper, 2019-09)
   Rapporten redegj?r for gjennomf?ringen av sp?rreunders?kelsen om hvordan folk trives i flerkulturelle lokalsamfunn og hvordan lokalsamfunn endres som f?lge av innvandring. Unders?kelsen er gjennomf?rt blant innbyggere med ...
  • Kommunenes praktisering av smittevernloven under covid-19-pandemien 

   Indset, Marthe; Stokstad, Sigrid (Utredning for Koronakommisjonen;, Research report, 2021-04)
   Denne utredningen undersøker kommunenes praksis etter smittevernloven § 4-1. Den kombinerer juridisk og statsvitenskapelig metode og tar utgangspunkt i en gjennomgang av 177 utvalgte kommunale vedtak gjort av 95 kommuner ...
  • Mulighetenes barnehage. Kvalitet i Oslo kommunes barnehager 

   Hernes, Leif; Myrvold, Trine; Gulpinar, Tona; Os, Ellen; Winger, Nina; Zeiner, Hilde Hatleskog (Samarbeidsrapport;NIBR BLU, Research report, 2021-01)
   Prosjektet har undersøkt struktur- og prosesskvalitet i Oslos kommunale barnehager. Gjennom observasjoner og intervjuer i 21 barnegrupper i 14 barnehager i fem bydeler, belyses kvaliteten i samspill og lek, samtidig som ...