• Boligbygging i storbyene – virkemidler og handlingsrom 

   Barlindhaug, Rolf; Holm, Arne; Nordahl, Berit; Renå, Helge (NIBR-rapport 2014:8, Report, 2014)
   Dette prosjektet har fremskaffet kunnskap om bruk av og erfaringer med kommunale virkemidler i boligpolitikken, som grunnlag for fornyet og forsterket innsats på området. Boligbyggingen i de store byene har dreid fra ...
  • Boligsosialt arbeid i Flora – en foranalyse 

   Renå, Helge; Lied, Camilla (NIBR-rapport 2013:29, Report, 2013)
   Prosjektet er utført på oppdrag for Flora kommune i forbindelse med kommunens deltakelse i Husbankens bustadsosiale velferdsprogram. Formålet med prosjektet er å identifisere hovedutfordringer på det boligsosiale området ...
  • Boligsosialt arbeid i Holmestrand kommune 

   Renå, Helge; Lied, Camilla; Medby, Per (NIBR-rapport 2012:14, Report, 2012)
   Foranalysen skal etablere et kunnskapsbasert utgangspunkt for prioriteringer og handlingsplaner innen kommunens arbeid med boligsosialt utviklingsprogram, og gi anbefalinger for det videre arbeidet. Analysen skal med ...
  • Boligsosialt arbeid i Nedre Eiker kommune 

   Lied, Camilla; Renå, Helge; Medby, Per (NIBR-rapport 2012:15, Report, 2012)
   Foranalysen skal etablere et kunnskapsbasert utgangspunkt for prioriteringer og handlingsplaner innen kommunens  arbeid med boligsosialt utviklingsprogram, og gi anbefalinger for det videre arbeidet. Analysen skal med ...
  • Boligsosialt utviklingsprogram i Groruddalen 

   Dyb, Evelyn; Lied, Camilla; Renå, Helge (NIBR-rapport 2011:22, Report, 2011)
   Oslo kommune ved de fire bydelene Alna, Bjerke, Grorud og Stovner ble tatt opp i Husbankens Boligsosiale utviklingsprogram i 2010. NIBR fikk i oppdrag i gjennomføre en ekstern foranalyse for å styrke kunnskapen om de ...
  • Framtidens kommune – kriterier for politisk oppslutning 

   Myrvold, Trine; Zeiner, Hilde Hatleskog; Blåka, Sara; Renå, Helge; Winsvold, Marte; Klausen, Jan Erling (NIBR-rapport 2013:21, Report, 2013)
   Rapporten vurderer hvilke oppgaver og ansvarsområder det vil kunne være allmenn politisk oppslutning om at kommunene skal ha i overskuelig framtid, og hvilke konkrete endringer i oppgavefordelingen mellom nivåene det vil ...
  • Hvordan påvirker det statlige tilsynet kommunene og det lokale selvstyret? 

   Askim, Jostein; Baldersheim, Harald; Klausen, Jan Erling; Renå, Helge; Smith, Eivind; Zeiner, Hilde Hatleskog (NIBR-rapport 2013:20, Report, 2013)
   Rapporten beskriver og vurderer det statlige tilsynets virkninger på kommunene og det lokale selvstyret. Disse virkningene vurderes i lys av regionale tilsynsmyndigheters praksis, styringen av tilsynet fra sentrale statlige ...
  • Skedsmo kommune – en boligsosial analyse 

   Bjørnsen, Hild Marte; Johannessen, Katja; Renå, Helge (NIBR-rapport 2013:8, Report, 2013)
   Analyse av Skedsmo kommunes boligsosiale utfordringer. Analysen skal legge et grunnlag for bedre boligsosialt arbeid i kommunen og planlegging av Skedsmo kommunes fremtidige boligpolitikk. I studien inngår en kartlegging ...