• Evaluering av kvalitetskommuneprogrammet 

   Blekesaune, Morten; Opedal, Ståle (Samarbeidsrapport NIBR/NOVA/IRIS, Report, 2010)
   Kvalitetskommuneprogrammet er et samarbeid mellom staten, KS og forhandlingssammenslutningene innen kommunal sektor, med mål om å bedre kvaliteten i overleveringen av kommunal tjenester, redusere sykefraværet i kommunal ...
  • Evaluering av regionalt helsesamarbeid 

   Opedal, Ståle; Stigen, Inger Marie (NIBR-rapport 2002:22, Report, 2002)
   Rapporten oppsummerer resultatene fra evalueringen av det lovpålagte regionale helsesamarbeidet i perioden 2000-2001. Rapporten viser at det skjedde en klar opptrapping av det regionale helsesamarbeidet og mer forpliktende ...
  • Flat struktur og resultatenheter 

   Opedal, Ståle; Stigen, Inger Marie; Laudal, Thomas (NIBR-rapport 2002:21, Report, 2002)
   En rekke kommuner har, eller er i ferd med å innføre, en flatere organisasjonsmodell (gjerne kalt to-nivå-modell) og resultatenheter på administrativ side. I rapporten diskuteres de styrings- og ledelsesutfordringene som ...
  • "Full kontroll?" 

   Opedal, Ståle; Østtveiten, Helge Strand (NIBR prosjektrapport 2000:10, Report, 2000)
   Rapporten beskriver og analyserer virkemåten til kontrollutvalgene i kommunene og fylkeskommunene. Data fra en landsomfattende survey analyseres sammen med dokumentmateriale og informantsamtaler. Studien finner at den ...