• Flat struktur og resultatenheter 

      Opedal, Ståle; Stigen, Inger Marie; Laudal, Thomas (NIBR-rapport 2002:21, Report, 2002)
      En rekke kommuner har, eller er i ferd med å innføre, en flatere organisasjonsmodell (gjerne kalt to-nivå-modell) og resultatenheter på administrativ side. I rapporten diskuteres de styrings- og ledelsesutfordringene som ...