• Evaluering av Nattergalen. En oppfølgingsstudie 

   Jessen, Jorunn Theresia; Gundersen, Tonje; Hynek, Camilla A. (NOVA Rapport 2/18, Report, 2018)
   NOVA has completed a follow-up evaluation of the mentor project ‘Nattergalen ’, commissioned by the Directorate of Children, Youth and Families (Bufdir). The project started in 2008, involving eight university ...
  • Forvaltning som yrke 

   Jessen, Jorunn Theresia (NOVA Rapport 15/05, Research report, 2005)
   This report presents the results from the project ö‚«Changes in welfare occupations. A comparative study of job decision latitude, competence and use of discretion within the National Insurance Service and the Social ...
  • Fra tradisjonell regelforvaltning til effektiv tjenesteproduksjon 

   Jessen, Jorunn Theresia (NOVA Rapport 2/02, Research report, 2002)
   På begynnelsen av 1980-tallet ble det satt i gang et omfattende reformarbeid for å effektivisere og fornye den statlige forvaltningen. Reformene var i stor grad inspirert av markedsinspirerte modeller og styreformer som ...
  • Kommunale avlastningstilbud. Fra tradisjonelle tjenester til fleksible løsninger ? 

   Jessen, Jorunn Theresia (NOVA Rapport 12/14, Report, 2014)
   According to the Norwegian Health and Care Services Act, municipalities shall provide respite for individuals and families who have a particularly heavy burden of care, whether they are voluntary caregivers or parents ...
  • Regionalisering av trygdetjenester - erfaringer hos brukere og ansatte 

   Jessen, Jorunn Theresia (NOVA Rapport 21/02, Research report, 2002)
   Regionaliseringen av trygdetjenester innebærer en omorganisering i retning av større samarbeids- og organisasjonsenheter - siktemålet er å utvikle en mer effektiv organisasjon. Denne rapporten er en evaluering av et regionalt ...