• Bruk av sykehus og spesialisthelsetjenester blant innbyggere med norsk og utenlandsk bakgrunn 

   Elstad, Jon Ivar; Finnvold, Jon Erik; Texmon, Inger (NOVA Rapport 10/15, Report, 2015)
   Rapporten analyserer polikliniske kontakter og innleggelser i somatisk spesialisthelsetjeneste og i psykisk helsevern. En hovedhensikt er å kartlegge bruksmønsteret blant innvandrere. Alt i alt hadde innvandrerbefolkningen ...
  • "For å jobbe her må en være interessert i folka som bor her" 

   Danielsen, Kirsten; Engebrigtsen, Ada; Finnvold, Jon Erik (NOVA Rapport 22/11, Report, 2011)
   To work actively, in a targeted, planned manner to promote equality and prevent discrimination is an explicit objective for Norwegian authorities. To develop equal, non-discriminatory public services is an essential part ...
  • Hjelp eller barrierer? En undersøkelse av betingelser for høyere utdanning for ungdom med nedsatt funksjonsevne 

   Grue, Lars Petter; Finnvold, Jon Erik (NOVA Rapport 8/14, Report, 2014)
   In this report, we present the main findings from the project, “Assistance or barriers? – The use of education as vocational rehabilitation for young people with disabilities”. Chapter 1 gives a summary of the status of ...
  • Langt igjen? 

   Finnvold, Jon Erik (NOVA Rapport 12/13, Report, 2013)
   The report documents findings from two separate empirical investigations. Chances of success Part I is based on a register study, using 1985 as a baseline year. What are the chances to succeed in the educational ...
  • Økonomiske levekår for personer med nedsatt funksjonsevne. Ulike metoder for kartlegging 

   Brekke, Idunn; Finnvold, Jon Erik (NOVA Notat 6/18, Notat, 2018)
   In order to ensure that measures to enhance the financial circumstances of disabled people in Norway are targeted and accurate, a systematic documentation of their financial conditions is necessary. The aim of this report ...