• "Bor det noen gamle her 'a" 

   Engebrigtsen, Ada; Danielsen, Kirsten (NOVA Notat 10/10, Notat, 2010)
   Med en etter hvert aldrende befolkning er det viktig å vite mer om hvordan eldre mennesker er integrert i den kommunen og det nabolaget der de bor. Notatet viser at det er ulike lokale betingelser for eldres integrasjon, ...
  • Flytting i nytt land 

   Danielsen, Kirsten; Gulbrandsen, Lars Petter (NOVA Rapport 13/08, Report, 2008)
   I denne rapporten behandles flyktningers sekundærflytting, dvs. den flytting de foretar etter at de er blitt bosatt for første gang i en norsk kommune. I første del analyseres materiale fra intervjuer med et mindre antall ...
  • "For å jobbe her må en være interessert i folka som bor her" 

   Danielsen, Kirsten; Engebrigtsen, Ada; Finnvold, Jon Erik (NOVA Rapport 22/11, Report, 2011)
   To work actively, in a targeted, planned manner to promote equality and prevent discrimination is an explicit objective for Norwegian authorities. To develop equal, non-discriminatory public services is an essential part ...
  • Gode skoler - gode for alle? 

   Bakken, Anders; Danielsen, Kirsten (NOVA Rapport 10/11, Report, 2011)
   The project Does the Knowledge Promotion reform also promote equality in achievement? is part of an ongoing evaluation of a major educational reform which takes place in Norwegian primary and secondary schools from 2006 ...
  • Tilfreds med uklarhet 

   Danielsen, Kirsten (NOVA Rapport 17/01, Report, 2001)
   Etter at overgangsstønaden hadde vært en etablert trygderettighet for alle kategorier eneforsørgere siden 1981, ble eneforsørgere igjen et politisk debattema midt på 90-tallet. Der ble det påpekt at overgangsstønaden hadde ...
  • Tiltak rettet mot barn og ungdom 

   Danielsen, Kirsten (NOVA Rapport 17/06, Report, 2006)
   På midten av nittitallet gikk stat og kommune sammen om et ti-årig program for å bedre levekårene for befolkningen i bydelene Sagene, Grö¼nerløkka og Gamle Oslo gjennom Handlingsprogram Oslo indre øst. Handlingsprogrammet ...
  • Tracing UMAs' families 

   Danielsen, Kirsten; Seeberg, Marie Louise (NOVA Rapport 19/06, Report, 2006)
   In Norway, tracing the parents or caregivers of unaccompanied minor asylum seekers is politically anchored in chapter 8 of Stortingsmelding no. 17 (2000-2001) from (KRD 2001). The then sharp increase in the numbers of UMAs ...
  • Voksne i grunnskole og videregående opplæring 

   Dæhlen, Marianne; Danielsen, Kirsten; Strandbu, Åse; Seippel, Ørnulf (NOVA Rapport 7/13, Report, 2013)
   In Norway, adults who need primary and lower secondary education have a statutory right to such education. Adults also have a statutory right to upper secondary education. This applies to adults who have not already completed ...