• Bivirkninger ved bruk av kosmetiske produkter 

   Berg, Lisbet (Oppdragsrapport 1-2004, Report, 2004)
   Omtrent to av tre kvinner og hver annen mann rapporterer om ubehag, plage eller skade etter bruk av kosmetikk og toalettartikler. Det er svært få som per. i dag følger opp eventuelle problemer med å klage inn sine dårlige ...
  • Burde det, skjønne det, men gjøre det? 

   Berg, Lisbet (Prosjektnotat 1-2007, Notat, 2007)
   Etter å ha blitt stilt en rekke spørsmål som tvinger respondentene til å tenke bankøkonomi, tror hver tredje respondent at det ville vært lønnsomt å reforhandle sine betingelser eller bytte bank. Færre enn hver tredje av ...
  • Eldres vurderinger av forbrukermarkedene før og nå 

   Berg, Lisbet (Oppdragsrapport 10-2013, Report, 2013)
   Nummer: 10-2013 Tilknyttede prosjekter Eldre forbrukere i såbare situasjoner
  • Forbrukerkompetanse 2005 - 2009 

   Berg, Lisbet (Prosjektnotat 7-2009, Notat, 2009)
   Nummer: 7-2009 Tilknyttede prosjekter SIFO-survey
  • Forbrukerkompetanse 2005-2009 

   Berg, Lisbet (Prosjektnotat 7-2009, Notat, 2009)
   I dagens komplekse vare- og tjenestemarkeder er det umulig for den enkelte forbruker å gjøre informerte og reflekterte valg foran ethvert kjøp han eller hun foretar. I dette notatet blir det dokumentert at forbrukerne har ...
  • Forbrukerkompetanse 2006 

   Berg, Lisbet (Prosjektnotat 7-2006, Notat, 2006)
   Resultatene fra 2006 støtter hovedfunnet fra 2005: Forbrukerne holder seg oppdatert på ulike områder. Det er vanskelig, for ikke å si umulig, å holde seg oppdatert på ethvert marked man er kunde på. Vi finner fem ulike ...
  • Forbrukermarkedene 2012 

   Berg, Lisbet (Prosjektnotat 3-2013, Notat, 2013)
   The Consumer Markets Scoreboard -Making markets work for consumers. Figurrapport med sammenligninger mellom EU27 og norske markeder i 2012, og med tilbakeblikk på resultatene fra 2010 og den norske ForbrukerTilfredshetIndeksen ...
  • Handlekurven som politisk arena? 

   Terragni, Laura; Berg, Lisbet (Prosjektnotat 3-2006, Notat, 2006)
   Dette notatet er basert på SIFO-surveyen 2006, der en del av spørsmålene skal gjentas over tid. Målsetningen med SIFOsurveyen r å få økt innsikt i forbrukernes situasjon, med vekt på hvordan forbrukerne orienterer seg og ...
  • Hvem bør ha hovedansvar for salg av strøm og teletjenester? 

   Berg, Lisbet (Prosjektnotat 11-2006, Notat, 2006)
   To av tre som har bestemt seg er skeptiske til dereguleringen av strømmarkedet, mens tre av fire av de som har bestemt seg er positive til dereguleringen av teletjenester. De som tjener mer enn 500.000 i året holder ...
  • Hvorfor bytter du ikke bank? 

   Berg, Lisbet (Prosjektnotat 3-2010, Notat, 2010)
   Basert på siste års mobilitet er det særlig strømmarkedet, men også bankmarkedet som fram-står som problematisk. Mens 9 prosent sier de skiftet strøm og 11 prosent sier de skiftet bank i løpet av de siste tolv månedene, ...
  • Identitetstyveri i tillitsfulle systemer 

   Brusdal, Ragnhild; Berg, Lisbet (Oppdragsrapport 2-2010, Report, 2010)
   Identitetstyveri – eller uautorisert tilegning og misbruk av en annens identitet - benyttes i ulike former for svindel og representerer i følge Datatilsynet (2009) en risiko for norske enkeltpersoner og bedrifter i form ...
  • Kjøp av håndverkertjenester 

   Berg, Lisbet (Report, 2008)
   På den ene siden er håndverkerbransjene lite transparente, slik at det er vanskelig for forbrukerne å finne fram til og sammenligne priser. På den andre siden er det under en tredjedel av forbrukerne som ber om skriftlig ...
  • Kompetente forbrukere? 

   Berg, Lisbet (Fagrapport 3-2005, Research report, 2005)
   Det er en meget klar sammenheng mellom forbrukerkompetanse og refleksiv forbrukerpraksis. Datamaterialet gir ikke grunnlag for å hevde at forbrukerne i Norge er spesielt godt og bredt orientert i markedene. Heller ikke kan ...
  • Tillit til mat i kugalskapens tid 

   Berg, Lisbet (Rapport 5-2000, Report, 2000)
   I denne rapporten presenteres resultater fra tre overlappende sett av datamaterialer: Først sammenlignes forbrukere i Norge med forbrukere i 15 andre europeiske land på to indekser over forbrukertillit. Deretter sammenlignes ...
  • Tillitens triangler 

   Berg, Lisbet (Fagrapport 1-2005, Report, 2005)
   Forbrukerne i Norge har i utgangspunktet oftere tillit til at Mattilsynet enn markedet kan ivareta matvaresikkerheten. Forbrukerne i Norge har i utgangspunktet oftere tillit til at Mattilsynet enn markedet kan ivareta ...
  • Unge voksne og lånefinansiert forbruk 

   Berg, Lisbet; Brusdal, Ragnhild (Oppdragsrapport 4-2011, Report, 2011)
   Rapporten ser på unge voksnes forhold til lånefinansiert forbruk. Den viser statistikk over tendenser og hva som kjennetegner de som er dårlige betalere. Den ser nærmere på hvilke veier som fører til betalingsproblemer og ...