• Kompetanseheving i verdikjeden til småskala mat i Innlandet 

      Åse Lund Støen; Bjørnar Sæther (NIBR-notat 2006:134, Notat, 2006)
      Last ned gratis Notatet beskriver dagens ordninger for støtte til småskala matproduksjon og peker på noen trekk ved bedriftenes kompetansebehov. Det blir beskrivet en modell for hvordan et mulig kompetansesenter i form ...