• Referansebudsjettet 1987 

   Unknown author (Report, 1987)
   Denne filen gir et sammendrag av referansebudsjettets tall for 1987, og viser et utregnet budsjett for en eksempelfamilie.
  • Referansebudsjettet 1988 

   Unknown author (Report, 1988)
   Denne filen gir et sammendrag av referansebudsjettets tall for 1988, og viser et utregnet budsjett for en eksempelfamilie.
  • Referansebudsjettet 1989 - mars 

   Unknown author (Report; andre, 1989)
   Denne filen gir et sammendrag av referansebudsjettets tall for 1989, og viser et utregnet budsjett for en eksempelfamilie.
  • Referansebudsjettet 1991 - november 

   Unknown author (Report; andre, 1991)
   Denne filen gir et sammendrag av referansebudsjettets tall for 1991, og viser et utregnet budsjett for en eksempelfamilie.
  • Referansebudsjettet 1991 - mars 

   Unknown author (Report, 1991)
   Denne filen gir et sammendrag av referansebudsjettets tall for 1991, og viser et utregnet budsjett for en eksempelfamilie.
  • Referansebudsjettet 1992 

   Unknown author (Report; andre, 1992)
   Denne filen gir et sammendrag av referansebudsjettets tall for 1992, og viser et utregnet budsjett for en eksempelfamilie.
  • Referansebudsjettet 1993 

   Unknown author (Working paper; Working paper, 1993)
   Denne filen gir et sammendrag av referansebudsjettets tall for 1993, og viser et utregnet budsjett for en eksempelfamilie.
  • Referansebudsjettet 1994 

   Unknown author (Report, 1994)
   Denne filen gir et sammendrag av referansebudsjettets tall for 1994, og viser et utregnet budsjett for en eksempelfamilie.
  • Referansebudsjettet 1995 

   Unknown author (Report, 1995)
   Denne filen gir et sammendrag av referansebudsjettets tall for 1995, og viser et utregnet budsjett for en eksempelfamilie.
  • Referansebudsjettet 1996 

   Unknown author (Report, 1996)
   Denne filen gir et sammendrag av referansebudsjettets tall for 1996, og viser et utregnet budsjett for en eksempelfamilie.
  • Referansebudsjettet 1997 

   Unknown author (Report, 1997)
   Denne filen gir et sammendrag av referansebudsjettets tall for 1997, og viser et utregnet budsjett for en eksempelfamilie.
  • Referansebudsjettet 1998 

   Unknown author (Report; andre, 1998)
   Denne filen gir et sammendrag av referansebudsjettets tall for 1998, og viser et utregnet budsjett for en eksempelfamilie.
  • Referansebudsjettet 1989 - november 

   Unknown author (Report, 1998)
   Denne filen gir et sammendrag av referansebudsjettets tall for 1989, og viser et utregnet budsjett for en eksempelfamilie.
  • Referansebudsjettet 1999 

   Unknown author (Report; andre, 1999)
   Denne filen gir et sammendrag av referansebudsjettets tall for 1999, og viser et utregnet budsjett for en eksempelfamilie.
  • Referansebudsjettet 2000 

   Unknown author (Report; andre, 2002)
   Denne filen gir et sammendrag av referansebudsjettets tall for 2000, og viser et utregnet budsjett for en eksempelfamilie.
  • Referansebudsjettet 2003 

   Unknown author (Report, 2003)
   Denne filen gir et sammendrag av referansebudsjettets tall for 2003, og viser et utregnet budsjett for en eksempelfamilie.
  • Referansebudsjettet 2004 

   Unknown author (Report, 2004)
   Denne filen gir et sammendrag av referansebudsjettets tall for 2004, og viser et utregnet budsjett for en eksempelfamilie.
  • Referansebudsjettet 2005 

   Unknown author (Report, 2005)
   Denne filen gir et sammendrag av referansebudsjettets tall for 2005, og viser et utregnet budsjett for en eksempelfamilie.
  • Referansebudsjettet 2006 

   Unknown author (Report, 2006)
   Denne filen gir et sammendrag av referansebudsjettets tall for 2006, og viser et utregnet budsjett for en eksempelfamilie.
  • Referansebudsjettet 2007 

   Unknown author (Report, 2007)
   Denne filen gir et sammendrag av referansebudsjettets tall for 2007, og viser et utregnet budsjett for en eksempelfamilie.