• Forbruksstrategier i barnerike familier 

      Rysst, Mari; Borgeraas, Elling (Rapport;8-2019, Report, 2019)
      Denne notatet inngår i et større arbeid med å videreutvikle og kvalitetssikre SIFOs referansebudsjett. Hensikten med det foreliggende notatet er å få dypere innsikt i foreldres erfaringer med og oppfatninger om husholdsinterne ...