• Bærekraft: Vanskelige valg i hverdagen 

      Vittersø, Gunnar (SIFO Notat;2019:02, Working paper, 2019)
      I dette notatet har vi samlet resultater fra pågående prosjekter knyttet til temaene miljøholdninger, reparasjon, betalingsvillighet, spisevaner og julegaver. Flere av resultatene er hentet fra den årlige SIFO-surveyen som ...