• Brukstid på vaskemaskin, støvsugere og komfyrer 

   Tufte, Per Arne (Arbeidsnotat 14-1999, Notat, 1999)
   Denne rapporten er basert på tre enqueter som Forbrukerrådet gjennomførte blant For-brukerrapportens abonnenter. Den første undersøkelsen er fra våren 1994 og omhandlet vaskemaskiner, den andre fra høsten 1995 og tok for ...
  • Husholdningenes økonomiske situasjon 2007 

   Tufte, Per Arne (Prosjektnotat 3-2007, Notat, 2007)
   Nummer: 3-2007 Tilknyttede prosjekter SIFO-survey
  • Husholdningenes økonomiske situasjon 2009 

   Tufte, Per Arne (Prosjektnotat 6-2009, Notat, 2009)
   Notatet ser på den finansielle risikosituasjonen til husholdningen, hvordan de finansierer sitt forbruk og i hvilken grad dette påvirker risikoen for betalingsproblemer. Materialet består av 1000 respondenter og datainnsamlingen ...
  • Husholdningenes økonomiske situasjon 2011 

   Tufte, Per Arne; Lavik, Randi (Prosjektnotat 12-2011, Notat, 2011)
   Betalingsproblemer har økt. Gjennomsnittlig andel av to undersøkelser viser at 7,5 prosent har tilbakevendende betalingsproblemer. Sannsynligheten for å ha betalingsproblemer øker når en har forbrukslån og/ eller ...
  • En intuitiv innføring i logistisk metode 

   Tufte, Per Arne (Arbeidsnotat 8-2000, Notat, 2000)
   I dette notatet tar jeg opp en meget vesentlig forutsetning for ordinær regresjon, nemlig at den avhen­gige variabelen i prinsippet må være metrisk eller kvantitativ, dvs. enten på intervall- eller forholds­talls­­nivå. ...
  • Økonomisk rådgivning på sosialkontorene. Gjeldssaker 

   Tufte, Per Arne; Poppe, Christian (Prosjektnotat 6-2007, Notat, 2007)
   Nummer: 5-2007 Tilknyttede prosjekter none