• Prispåslag for meierivarer 1983 -1999 

      Strand, Marit (Arbeidsnotat 12-2000, Notat, 2000)
      Dette notatet om marginberegninger på meierivarer er en del av prosjektet margin­undersøkelser for jordbruksbaserte matvarer. Delprosjektet har som hovedformål å kartlegge prisstrukturen i distribusjonskanalen fra produsent ...