• Privatperson eller næringsvirksomhet? 

      Kjørstad, Ingrid; Rosenberg, Thea Grav (Prosjektnotat nr. 10-2017, Report, 2017)
      Prosjektet som rapporteres i dette notatet fokuserer inn på problemstillinger knyttet til informasjonsbehov og -plikt, til de ulike aktørrollene i plattformmarkedene. SIFOs tidligere prosjekter og andre sentrale arbeider ...