• Fremtidsbilder. Rapportering fra innsamling på minner.no 

      Kjus, Audun Kristoffer; Throne-Holst, Harald; Hegnes, Atle Wehn (SIFO notat;4-2023, Report, 2023)
      Dette prosjektnotatet er en leveranse fra arbeidspakke 2 - «Explore» i forskningsprosjektet IMAGINE: Contested Futures of Sustainability. Arbeidspakkens formål er å samle inn fortellinger om fremtiden fra den norske ...