• Grensehandel i Sameland 

      Døving, Runar (Prosjektnotat 4-2003, Notat, 2003)
      Grensen mellom Norge og Finland går rett igjennom sameland. For samene er det derfor ingen grense. Når nordmenn krysser grensen drar de fra et eget norsk land til et svensk eller finsk land, med andre kulturer. For samer ...