• Økologisk produsert mat: Forbrukernes vurderinger og bruksmønster 

      Nyberg, Anders; Wandel, Margareta; Torjusen, Hanne (Rapport 5-1999, Report, 1999)
      Forbrukerne har rett til å føle seg trygge på at maten de spiser ikke utgjør en fare for liv og helse. For forbrukerne er det derfor viktig å få informasjon slik at man kan gjøre velbegrunnede valg.