• Gjeldsordninger i velstands-Norge 

   Tufte, Per Arne; Poppe, Christian (Oppdragsrapport 7-2005, Report, 2005)
   Analysen er basert på en gjennomgang av 193 gjeldsordningssaker ved Oslo byfogdembete — 97 fra 1999 og 96 fra 2004. Sammensetningen av søkergruppen på de to måletidspunktene sammenliknes for å identifisere variasjoner i ...
  • Helse- og miljøfarlige kjemikalier 

   Tufte, Per Arne; Lavik, Randi (Oppdragsrapport 3-2000, Report, 2000)
   Denne rapporten bygger på resultater fra en publikumsundersøkelse utført på oppdrag fra, og i samarbeid med; Riksrevisjonen. Oppdragets formål var å foreta en representativ publikumsundersøkelse knyttet til ...
  • Inkasso i Norden - En sammenligning av inkassosystemene i Sverige, Danmark og Norge 

   Tufte, Per Arne (Oppdragsrapport 6-2007, Report, 2007)
   Nummer: 6-2007
  • Kriseatferd. Svake forbrukeres holdninger til og finansiering av forbruk 

   Tufte, Per Arne; Borgeraas, Elling (Rapport 9-1998, Report, 1998)
   Temaet for denne rapporten er hvilken holdning svake forbrukere har til forbruk og hvordan de finansierer forbruket sitt. Temaet deles inn i tre problemstillinger. Den første problemstillingen er å finne fruktbare ...