• Barrierer for gode energiløsninger i husholdningene 

   Strandbakken, Pål (Oppdragsrapport 12-2006, Report, 2006)
   Nummer: 12-2006
  • Energisparende teknologier i norske husholdninger: 

   Strandbakken, Pål; Heidenstrøm, Nina; Vittersø, Gunnar (Fagrapport 5-2015, Report, 2015)
   Nummer: Fagrapport nr.5-2015-2015 Tilknyttede prosjekter Heat Pumps
  • "Enova anbefaler!" 

   Strandbakken, Pål (Oppdragsrapport 11-2006, Report, 2006)
   Nummer: 11-2006
  • Har hvitevarenes levetid endret seg fra 1998 til 2017? 

   Strandbakken, Pål; Lavik, Randi (Oppdragsrapport nr. 2-2018, Report, 2018)
   Mellom 1998 og 2017 har tiden som forbruker beholder et produkt, det vi her kaller for levetiden på kjøleskap i norske husholdninger, falt med gjennomsnittlig halvannet år. Tilsvarende, i samme periode har levetiden på ...
  • Hverdagsteknologi - forbrukernes hjelpemidler i velferdssamfunnet? 

   Kjørstad, Ingrid; Slettemeås, Dag; Strandbakken, Pål (Oppdragsrapport steknologi.pdf, Report, 2016)
   Forbruksforskningsinstituttet SIFO ved HiOA har på oppdrag fra Barne- og likestillingsdepartementet utredet eventuelle behov og muligheter for å utvikle en informasjonsportal om og for hverdagsteknologi og velferdsteknologi. ...
  • Leve av å reparere? En studie av økonomien i reparasjonsbransjen for klær og hvitevarer 

   Haugrønning, Vilde; Klepp, Ingun Grimstad; Strandbakken, Pål; Laitala, Kirsi; Throne-Holst, Harald (Rapport;6-2019, Research report, 2019)
   Rapporten undersøker reparasjonsbransjen for klær og hvitevarer og aktørenes synspunkter på barrierer og muligheter for utvikling av tjenestene. Det er viktig å få en bredere forståelse for hvilke muligheter og barrierer ...
  • Product lifetime in European and Norwegian policies 

   Heidenstrøm, Nina; Strandbakken, Pål; Haugrønning, Vilde; Laitala, Kirsi (Report;11-2021, Report, 2021)
   The objective in this report is to better understand how the increased product lifetime option has been positioned in policies over the past twenty years. By means of policy document analysis, we explore product lifetime ...
  • Produktlevetid og miljø 

   Strandbakken, Pål (Fagrapport 7-2007, Report, 2007)
   Nummer: 7-2007
  • Reklamasjonsfrister 

   Strandbakken, Pål; Bøyum, Live Standal (Oppdragsrapport nr. 7-2017, Report, 2017)
   Økt levetid for produkter gir redusert energibruk, redusert forurensning og redusert materialbruk. Derfor forutsetter vi helt generelt at langsommere utskiftingstakt er en miljømessig fordel. Det kan være vanskelig for ...