• Barn og internettkoblede leker og teknologier – IoT 

   Kjørstad, Ingrid; Rosenberg, Thea Grav; Slettemeås, Dag; Storm-Mathisen, Ardis (Oppdragsrapport nr. 8-2017, Report, 2017)
   Dette prosjektet undersøker norske barns tilgang til nett-tilkoblede leker og teknologier (IoT). Tall fra SIFO-surveyen gir et oversiktsbilde over hva norske husholdninger har av denne type teknologier. Sammen med en ...
  • Barns bruk av mobiltelefon og nettbrett 

   Kjørstad, Ingrid; Storm-Mathisen, Ardis (Fagrapport 2-2015, Report, 2015)
   Nummer: Fagrapport nr.2-2015 Pressemelding Tilknyttede prosjekter Barns spilling på smartmobil og nettbrett Nyheter
  • Digitalt koronaliv 2020: Norske husstanders digitale håndtering av koronapandemien 

   Slettemeås, Dag; Storm-Mathisen, Ardis (Rapport;7-2020, Research report, 2020)
   I denne rapporten har vi gjort analyser basert på en landsdekkende survey om «digitalt koronaliv». Dette gir oss et øyeblikksbilde av hvordan den norske befolkningen har opplevd og håndtert koronakrisen i den første fasen ...
  • Forbrukere og smarttelefon 

   Storm-Mathisen, Ardis (Oppdragsrapport nr. 15-2016, Report, 2016)
   Denne rapporten ser nærmere på hvordan smarttelefonen har påvirket forbrukere og forbrukerrollen og diskuterer hvilke muligheter og utfordringer smarttelefonteknologien kan gi forbrukere – og spesielt unge forbrukere- i ...
  • Forbruks- og livsstilsjournalistikk i NRK 

   Helle-Valle, Jo; Storm-Mathisen, Ardis; Frugård, Marcela; Rasmussen, Terje (Fagrapport 3-2013, Report, 2013)
   Forbruks- og servicejournalistikkens oppkomst og vekst som journalistisk diskurs siden slutten av 1970-årene er et av de mest markante trekkene i norsk og vestlig journalistikk. I kjølvannet av velstandsutviklingen, ...
  • Kjøpepress...hva er det for noe? 

   Storm-Mathisen, Ardis (Arbeidsrapport 4-1998, Report, 1998)
   Denne rapporten tar for seg ungdoms opplevelser og tanker rundt kjøpepress. Rapporten problematiserer hva kjøpepress kan bestå i og hvordan det kan undersøkes blant ungdom. Utover dette har hensikten vært å vinne innsikt ...
  • Markedsføring og personvern i sosiale medier – en flermetodisk undersøkelse med barn som medforskere 

   Rosenberg, Thea Grav; Steinnes, Kamilla Knutsen; Storm-Mathisen, Ardis (Oppdragsrapport;13-2018, Research report, 2018)
   Norske barn har fra ung alder høyt nærvær på og personalisert bruk av internett (fra smarttelefoner) – og ikke minst sosiale medier. Dette stiller svært høye krav til norske barns digitale forbrukerkompetanse; de kan legge ...
  • RFID in Society – Preparing for the Internet of Things Case Criteria & Selection Part 1 of 4 

   Slettemeås, Dag; Storm-Mathisen, Ardis; Helle-Valle, Jo (Professional report nr. 2-2017, Research report, 2017)
   This is the first of four reports from the RCN-financed project RFID in Society – Preparing for the Internet of Things (2010- 2017). In addition to articles, conference papers, an exhibition, presentations, media contributions ...
  • RFID in Society – Preparing for the Internet of Things. Case Analyses & Evaluation. Part 2 of 4 

   Slettemeås, Dag; Storm-Mathisen, Ardis; Helle-Valle, Jo (Professional report nr. 3-2017, Research report, 2017)
   This report is the second of four deliverables stemming from the RCN-financed project RFID in Society – Preparing for the Internet of Things (2010-2017). In addition to articles, conference papers, an exhibition, ...
  • RFID in Society – Preparing for the Internet of Things. Final Report & Summary Part 4 of 4 

   Slettemeås, Dag; Storm-Mathisen, Ardis; Helle-Valle, Jo (Professional report nr. 5-2017, Research report, 2017)
   This is the final of four project reports stemming from the RCN-financed project RFID in Society – Preparing for the Internet of Things (2010-2017). In addition to articles, conference papers, an exhibition, presentations, ...
  • RFID in Society – Preparing for the Internet of Things. Handbook of Methods Part 3 of 4 

   Slettemeås, Dag; Storm-Mathisen, Ardis; Helle-Valle, Jo (Professional report nr. 4-2017, Research report, 2017)
   This report is the third of four reports stemming from the RCN-financed project RFID in Society – Preparing for the Internet of Things (2010-2017). In addition to articles, conference papers, an exhibition, presentations, ...
  • Ungdom, politikk og internett 

   Helle-Valle, Jo; Storm-Mathisen, Ardis; Bucher, Taina (Oppdragsrapport 2-2009, Report, 2009)
   Denne studien handler om hvordan unges samfunnsengasjement og politisk deltakelse utfolder seg på internett. Påvirker det nye medielandskapet de unges interesse for samfunnsspørsmål og deltakelse i det politiske feltet? ...