• Boligsalg og salgsmetoder 

   Stamsø, Mary Ann (Fagrapport 7-2012, Research report, 2012)
   Denne undersøkelsen av et representativt utvalg av boligselgere viser at 83 prosent benyttet eiendomsmegler gjennom hele salgsprosessen. Ni prosent solgte selv men benyttet advokat eller megler til oppgjøret, en prosent ...
  • Holdninger til eiendomsmeglere og grunner til å selge bolig selv 

   Stamsø, Mary Ann (Fagrapport 6-2012, Report, 2012)
   En undersøkelse rettet mot et representativt utvalg av befolkningen viser at 71 prosent ønsker å benytte megler dersom de skal selge bolig i dag. 15 prosent vil benytte megler eller advokat kun til oppgjør, fire prosent ...
  • Økonomisk likestilling blant gifte og samboende 

   Stamsø, Mary Ann; Borgeraas, Elling; Brusdal, Ragnhild (Oppdragsrapport 13-2013, Report, 2013)
   Rapporten ser på økonomisk planlegging og organisering blant gifte og samboende mellom 24 og 59 år. Rapporten baserer seg på en web survey med 1023 respondenter. En av intensjonene var å se på dette i et likestillingsperspektiv. ...