• Å få rett - når du har rett 

      Jacobsen, Eivind; Lavik, Randi; Stø, Eivind (Oppdragsrapport 4-2007, Report, 2007)
      Nummer: 4-2007 Tilknyttede prosjekter Forbrukertvister