• Sjetteklassingers digitale hverdag 

      Smedsrud, Erikka (Fagrapport 1-2012, Report, 2012)
      Denne rapporten om barns digitale mediehverdag og de kjønnsmessige aspektene slike praksiser har er en bearbeiding av en forfatterens mastergrad ved Sosialantropologisk Institutt, Universitetet i Oslo, innlevert våren 2011. ...