• Forbrukerkunnskap og digital kompetanse blant elever i videregående skole 

      Borch, Anita; Sørebø, Øystein (Oppdragsrapport 5-2011, Report, 2011)
      Denne studien omhandler forbrukerkunnskap og digital kompetanse blant elever som går studieforberedende og yrkesfaglige utdanningsprogram, trinn 1. Studien indikerer at elevenes kunnskap om digitale medier har økt de sist ...