• Delingsøkonomi – et kvalitativt øyeblikksbilde fra Norge 

   Pettersen, Lene; Kjørstad, Ingrid; Rosenberg, Thea Grav (Oppdragsrapport nr. 17-2016, Report, 2016)
   Denne rapporten presenterer empiri og analyse av et omfattende kvalitativt studie som ble gjennomført av SIFO september-desember 2016. Deltakerne i delingsøkonomien er mange, og fordi de kan ha både ulik og vekslende status, ...
  • Fra DAB radio og reisebillett til Altinn og Facebook 

   Pettersen, Lene (Oppdragsrapport nr. 3-2017, Report, 2017)
   Denne rapporten bygger videre på funn avdekket i tidligere undersøkelser gjennomført av SIFO som finner at funksjonshemmede forbrukere møter en rekke utfordringer og barrierer i de fire markedsplassene som har blitt ...
  • Likt for alle? 

   Tangeland, Torvald; Roos, Gun; Pettersen, Lene (Oppdragsrapport nr. 1-2017, Report, 2017)
   Hvordan kan vi bedre fange opp utfordringer og barrierer som forbrukere med funksjonsnedsettelser opplever, slik at alle norske forbrukere sikres lik tilgang til ulike forbrukermarkeder? For å besvare spørsmålet har vi ...