• Dress med press – En studie av mannlig klesbruk i stortingssalen 

      Pettersen, Kristine (Fagrapport 7-2004, Report, 2004)
      Dressbruk er i dag ikke pålagt de mannlige stortingsrepresentantene. Forfatteren diskuterer derfor hvorfor de mannlige stortingsrepresentantene mener dress er naturlig i stortingssalen på Stortinget. Dressbruk er i dag ...