• SIFOs Referansebudsjett for forbruksutgifter 2021 

      Austgulen, Marthe Hårvik; Alecu, Andreea Ioana; Naterstad, Anders (Rapport;3-2021, Report, 2021)
      Denne rapporten presenterer referansebudsjettet for 2021, en oppsummering av de viktigste endringene som er gjortsammenlignet med referansebudsjettet for 2020 og en oppsummering av grunnlaget disse endringene er basert på. ...