• Lek, medier og fritid i referansebudsjettet 

   Lynum, Markus; Haugsrud, Ingrid; Slettemeås, Dag; Austgulen, Marthe Hårvik; Ansteensen, Ann-Kristin (SIFO-rapport;4-2024, Report, 2024)
   Denne rapporten presenterer arbeidet med å gjennomgå og oppdatere to forbruksområder i det norske referansebudsjettet: "lek og mediebruk" og "mediebruk og fritid". Målet med oppdateringen er å vurdere om grunnlaget for ...
  • Oppdatering av forbruksområdet husholdningsartikler: Vurdering av vare- og tjenestegrunnlaget i referansebudsjettet 

   Lynum, Markus; Blomberg, Lilli Wolland; Skuland, Silje Elisabeth; Ansteensen, Ann-Kristin (SIFO-rapport;1-2023, Report, 2023)
   Denne rapporten er en rapportering av arbeidet med å oppdatere forbruksområdet ‘husholdningsartikler’ i referansebudsjettet. Oppdateringen har bestått av å undersøke om varene som ligger inne i budsjettposten fortsatt er ...
  • Oppdatering av forbruksområdet «Andre dagligvarer»: Vurdering av vare- og tjenestegrunnlaget i referansebudsjettet 

   Lynum, Markus; Skuland, Silje Elisabeth (Rapport;3-2022, Report, 2022)
   Denne rapporten er en sammenfatning av arbeidet med å oppdatere referansebudsjettets forbruksområde «Andre dagligvarer». Oppdateringen har tatt for seg relevansen til varene som har ligget inne i budsjettposten tidligere, ...
  • SIFOs Referansebudsjett for forbruksutgifter 2022 

   Austgulen, Marthe Hårvik; Alecu, Andreea Ioana; Lynum, Markus (Rapport;4-2022, Report, 2022)
   Denne rapporten presenterer referansebudsjettet for 2022. Rapporten er en oppsummering av de viktigste endringene fra fjorårets budsjett, og summerer opp grunnlaget disse endringene er basert på. I 2022-versjonen av ...
  • Tillit, opplevde problemer og (nett)handel: Endringer blant forbrukere i Norge og EU i perioden 2010 til 2020 

   Alecu, Andreea Ioana; Lynum, Markus; Berg, Lisbet (SIFO-rapport;11-2022, Report, 2022)
   I denne rapporten analyser vi data om tilliten til, og opplevelsen av, markeder blant forbrukere i Norge og EU. Ved å trekke på data samlet inn gjennom EU-kommisjonens Consumer Scoreboards undersøkelser gir vi et overblikk ...
  • Utredning av kunnskapsgrunnlaget for sosialhjelpssatser 

   Skuland, Silje Elisabeth; Alecu, Andreea Ioana; Kok, Erlend Hua Lun; Ansteensen, Ann-Kristin; Roos, Gun; Lynum, Markus; Blomberg, Lilli Wolland (SIFO-rapport;5-2024, Report, 2024)
   samlet inn og analysert: Nasjonale råd og anbefalinger som har betydning for hva som bør inngå i et forsvarlig livsopphold, spørreundersøkelsedata av 1511 nåværende og tidligere mottakere av økonomisk sosialhjelp, 20 ...