• Reklame særlig rettet mot barn 

      Lunde, Tormod; Sverdrup, Sidsel (Arbeidsrapport 7-1995, Report, 1995)
      Denne rapporten studerer ulike aspekter ved barn og reklame. Den er et bidrag som blant annet har til hensikt å studere forbrukernes syns­punkter i en debatt som hittil i stor grad har vært preget av myn­dig­heter og ...