• Ikke drikk vann fra springen! 

      Jensen, Heidi Mollan; Bugge, Annechen Bahr; Terragni, Laura (Oppdragsrapport 1-2008, Report, 2008)
      I oktober 2007 ble det funnet parasitter i drikkevannet på tre steder i Oslo som får drikkevann fra Oset vannrenseanlegg. Som et føre-var-tiltak ble det anbefalt å ikke drikke vann direkte fra springen, men å koke det i ...