• Consuming Digital Adventure-Oriented Media in Everyday Life 

   Borch, Anita; Helle-Valle, Jo; Slettemeås, Dag (Oppdragsrapport 5-2007, Report, 2007)
   Oppsummeringsrapport for det NFR-finansierte prosjektet DigiAdvent. DigiAdvent Tilknyttede prosjekter IKTsatsning: Digitale medier og forbruk Consuming digital adventure oriented media in everyday life, contents ...
  • Familiens trojanske hester? En kvalitativ undersøkelse av bruk av digitale medier i norske hjem 

   Helle-Valle, Jo (Oppdragsrapport 1-2003, Report, 2003)
   Dette prosjektet er et kvalitativt studium av bruken av digitale IKT i norske hjem, og er et samarbeid mellom Telenor, NRK, Norsk Tipping og SIFO. Datagrunnlaget består av fire familier som hver har tilbrakt en ettermiddag ...
  • Forbrukere og utviklingen av bredbånd i Norge - fra borger til kunde? 

   Helle-Valle, Jo; Slettemeås, Dag (Oppdragsrapport 6-2003, Report, 2003)
   Rapporten ”Forbruker og utviklingen av bredbånd i Norge – fra borger til kunde?” anlegger et forbrukerorientert pers-pektiv på bredbåndsutviklingen. Dette står i kontrast til debatten på feltet som har vært dominert av ...
  • Forbruks- og livsstilsjournalistikk i NRK 

   Helle-Valle, Jo; Storm-Mathisen, Ardis; Frugård, Marcela; Rasmussen, Terje (Fagrapport 3-2013, Report, 2013)
   Forbruks- og servicejournalistikkens oppkomst og vekst som journalistisk diskurs siden slutten av 1970-årene er et av de mest markante trekkene i norsk og vestlig journalistikk. I kjølvannet av velstandsutviklingen, ...
  • RFID in Society – Preparing for the Internet of Things Case Criteria & Selection Part 1 of 4 

   Slettemeås, Dag; Storm-Mathisen, Ardis; Helle-Valle, Jo (Professional report nr. 2-2017, Research report, 2017)
   This is the first of four reports from the RCN-financed project RFID in Society – Preparing for the Internet of Things (2010- 2017). In addition to articles, conference papers, an exhibition, presentations, media contributions ...
  • RFID in Society – Preparing for the Internet of Things. Case Analyses & Evaluation. Part 2 of 4 

   Slettemeås, Dag; Storm-Mathisen, Ardis; Helle-Valle, Jo (Professional report nr. 3-2017, Research report, 2017)
   This report is the second of four deliverables stemming from the RCN-financed project RFID in Society – Preparing for the Internet of Things (2010-2017). In addition to articles, conference papers, an exhibition, ...
  • RFID in Society – Preparing for the Internet of Things. Final Report & Summary Part 4 of 4 

   Slettemeås, Dag; Storm-Mathisen, Ardis; Helle-Valle, Jo (Professional report nr. 5-2017, Research report, 2017)
   This is the final of four project reports stemming from the RCN-financed project RFID in Society – Preparing for the Internet of Things (2010-2017). In addition to articles, conference papers, an exhibition, presentations, ...
  • RFID in Society – Preparing for the Internet of Things. Handbook of Methods Part 3 of 4 

   Slettemeås, Dag; Storm-Mathisen, Ardis; Helle-Valle, Jo (Professional report nr. 4-2017, Research report, 2017)
   This report is the third of four reports stemming from the RCN-financed project RFID in Society – Preparing for the Internet of Things (2010-2017). In addition to articles, conference papers, an exhibition, presentations, ...
  • Ungdom, politikk og internett 

   Helle-Valle, Jo; Storm-Mathisen, Ardis; Bucher, Taina (Oppdragsrapport 2-2009, Report, 2009)
   Denne studien handler om hvordan unges samfunnsengasjement og politisk deltakelse utfolder seg på internett. Påvirker det nye medielandskapet de unges interesse for samfunnsspørsmål og deltakelse i det politiske feltet? ...