• Kundesamfunnet. Et essay om utviklingstrekk ved årtusenskiftet 

      Frønes, Ivar; Brusdal, Ragnhild (Arbeidsnotat 3-1999, Report, 1999)
      Kundesamfunnet refererer til at kunderollen blir mer og mer framtredende i vårt samfunn. Ikke bare som et markedsfenomen, ved at kundene blir sterkere på markedet, men som et kulturelt utviklingstrekk. Å betrakte seg selv ...