• Digitale medier, identitet og kjønn 

      Darbandi, Chimen (Fagrapport 2-2012, Report, 2012)
      Denne rapporten handler om 12-13 åringers forhold til spilling og sosiale medier i hverdagen, og er basert på forfatterens masteroppgave i sosialantropologi ved Universitet i Oslo som ble ferdigstilt våren 2011. Mastergraden ...