• Bruk av drikkevarer - hvem, hva og hvor? 

      Bye, Elin (Rapport 8-1999, Report, 1999)
      Hensikten med prosjektet er å bidra til økt kunnskap om forbruket av uli-ke drikkevarer. Bakgrunnen for dette er de til dels store endringer som har funnet sted i konsumet av de ulike drikkevarene i løpet av de senere år. ...