• Ungdom, politikk og internett 

      Helle-Valle, Jo; Storm-Mathisen, Ardis; Bucher, Taina (Oppdragsrapport 2-2009, Report, 2009)
      Denne studien handler om hvordan unges samfunnsengasjement og politisk deltakelse utfolder seg på internett. Påvirker det nye medielandskapet de unges interesse for samfunnsspørsmål og deltakelse i det politiske feltet? ...